[Ura-list] Query: Etymology of a Finnish surname

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon May 30 16:04:42 EDT 2016


Dear All,

Mr Petri Sihvonen had sent a query concerning the origins of a Finnish surname to the list (in Finnish, below). If you can help him, please contact him directly (petrij.sihvonen at hotmail.fi <mailto:petrij.sihvonen at hotmail.fi> ).

Best
JL
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik
Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ 
VIRSU network: http://www.univie.ac.at/virsu/ 


Hei,

Otin yhteytt=E4 Teihin koska sukututkimuksen yhteydess=E4 olen t=F6rm=E4nny=
t kielellisesti todella erikoiseen ja harvinaiseen nimeen jonka etymologian=
haluaisin saada selville. Varhaisin is=E4linjaisen
edustajan suku k=E4ytt=E4=E4 nime=E4 Peissu. Olen selvitellyt, ett=E4 Suome=
ssa vain H=E4meen P=E4lk=E4neen Salmentaan kyl=E4ss=E4 Peissu nimi esiintyy=
maatalon nimen=E4 sek=E4 suvun nimen=E4 mahdollisesti
keskiajalta asti. P=E4lk=E4neen historian kirjoittanut Seppo Suvanto ei ety=
mologiaa saanut selville ja olen k=E4ynyt kaikki muut suomenkieliset mahdol=
lisuudet l=E4vitse.

J=E4ljelle saattaa j=E4=E4d=E4 teoria, ett=E4 nimi on muodostunut =E4=E4nte=
ellisesti saamesta esimerkiksi "pi=E4ssaa" (Inarinsaame) joka tarkoittaa "v=
esilinnun pes=E4st=E4" joutsenen tai hanhen. Salmentaan
viereinen vesist=F6 on Joutsenselk=E4 ja alueella on joutsen nimist=F6=E4 y=
l=E4satakuntalaisten er=E4miesten j=E4ljilt=E4. Muita mahdollisuuksia ovat =
pessa joka muodostuu pe=E4ssi joka tarkoittaa tuohta, Pessa sukua on Luopio=
issa. Voisiko nimen etymologian ratkaisu olla saamenkieli.


Yst=E4v=E4llisin terveisin

Petri Sihvonen

Torikatu 5 C 11
36200 Kangasala


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20160530/4eac49a4/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list