[Ura-list] Jobs: Lecturer of Saami and minority languages in Helsinki, 2017-2018

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Mon Jun 26 07:34:57 EDT 2017


For more information, read below (in Finnish) or ask the contact persons mentioned in the announcement.
--
Univ.Prof. Dr. Johanna Laakso
Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)
Abteilung Finno-Ugristik, Campus AAKH Spitalgasse 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.athttp://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/ • ORCID 0000-0002-4892-9885
Project ELDIA: http://www.eldia-project.org/ • VIRSU network: http://www.univie.ac.at/virsu/ 


> 
> ***********************************************************
> 
> Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos hakee saamen ja vähemmistökielten tutkimuksen yliopisto-opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajanjaksolle 1.9.2017–31.7.2018 tai 1.9.2017–31.12.2018 (sijaisuus).
> 
> Yliopisto-opettaja vastaa erityisesti pohjoissaamen kielen ja saamentutkimuksen opetuksesta Alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuudessa, Kotimaisten kielten ja kirjallisuuden kandiohjelmassa ja Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelmassa yhdessä muiden opettajien kanssa. Päätehtävänä on pohjoissaamen peruskielitaidon ja saameen ja vähemmistökieliin liittyvän kielitiedon opetus.
> 
> Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta opetustyöstä. Työtehtävät edellyttävät erinomaista pohjoissaamen kirjallista taitoa ja vähintään sujuvaa käytännön taitoa. Muiden saamelaiskielten tuntemus lasketaan eduksi.
> 
> Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot.
> 
> Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
> tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.
> 
> Hakemuksiin pyydetään liittämään
> 1) Ansioluettelo
> 2) Selostus tai vastaavat tiedot sisältävä yliopistoportfolio opetusansioista: pedagoginen koulutus, opetuskokemus, taito tuottaa opetusmateriaalia ja muut opetusansiot
> 
> Hakemus lähetetään liitteineen sähköpostiosoitteeseen hanna.lehti-eklund at helsinki.fi <mailto:hanna.lehti-eklund at helsinki.fi>. 
> Lisätietoja antaa professori Riho Grünthal, riho.grunthal at helsinki.fi <mailto:riho.grunthal at helsinki.fi>, p. 0294140001
> Hae viimeistään 4.8.2017.
> 
> 
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20170626/b1c57d04/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list