[Ura-list] Call for papers: VIRSU workshop at the AFinLA symposium in Joensuu, 9th-10th November 2018

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Aug 7 07:14:54 EDT 2018


The VIRSU network for Finno-Ugric applied linguistics (Finno-Ugric languages as target languages) will organize a workshop at the AFinLA autumn symposium in Joensuu, 9–10 November, 2018. In addition to traditional VIRSU topics, viz. language learning and teaching, also presentations on language contacts, interlingual intelligibility and receptive multilingualism, or translation are welcome. Each talk will have a 30-minute slot which can be freely divided between presenting and discussion.

Abstracts (ca. 300 words, in Finnish or English, should be sent to Helka Riionheimo (helka dot riionheimo at uef.fi) by August 24th.

(More information about the AFinLA symposium, now under the title "Keeping languages alive", at http://www.uef.fi/fi/web/afinla2018 <http://www.uef.fi/fi/web/afinla2018> .)

> Työpajakutsu AFinLA:n syyssymposiumiin Joensuussa 9.-10.11.2018
> VIRSU: soveltavaa suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta
> VIRSU-verkosto (suomalais-ugrilaiset kielen kohdekielinä) järjestää AFinLAn syyssymposiumissa Joensuussa (9.–10.11.2018) työpajan. Kutsumme työpajaan mukaan esitelmiä, jotka käsittelevät suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen soveltavia näkökulmia. Perinteisiä VIRSU-teemoja ovat kielten oppiminen ja opettaminen, mutta mukaan sopivat myös esimerkiksi kielikontakteihin, kieltenväliseen ymmärrettävyyteen tai kääntämiseen liittyvät esitelmät. 
> Työpaja on esitelmien määrästä riippuen pituudeltaan joko 90 tai 180 minuuttia. Puheenvuoroille varataan aikaa 30 minuuttia, jonka puhuja voi itse jakaa esitelmä- ja keskusteluaikaan, esim. 20+10 min tai 15+15 min.
> Pyydämme lähettämään n. 300 sanan abstraktin suomeksi tai englanniksi työpajan minulle viimeistään 24.8.2018.
> Tervetuloa!
> Helka Riionheimo (etunimi.sukunimi at uef.fi <mailto:etunimi.sukunimi at uef.fi>)
>  
> Helka Riionheimo
> suomen kielen professori 
> Suomen kieli ja kulttuuritieteet 
> Itä-Suomen yliopisto / Joensuun kampus 
> Agora, huone 166
> PL 111
> 80101 Joensuu

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/ura-list/attachments/20180807/32a8c49a/attachment.html>


More information about the Ura-list mailing list