Marathi Feb 2008

Madhukar N. Gogate mngogate1932 at YAHOO.COM
Fri Feb 1 10:37:55 UTC 2008


VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors: Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
     John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details: Send email to listserv at listserv.syr.edu and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to listserv at listserv.syr.edu and say:
     SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
     (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: http://listserv.syr.edu

========================================
   Marathi Feb 2008 Monthly sample in Roman script(lipi)
 with symbols on devices of English, if usual lipi absent.
 Visit website (www.mngogate.com) M12 M21 E03 E15.
 Use links of M12 (www.mngogate.com/m12.pdf) & E15
 (www.mngogate.com/e15.htm) Apo ' near letter in html.
 i = ee. u = oo. (...) sentences separator. Use (a-z), but
 A-Z start names, original English words. Linear Roman
 suits data-sorting, emails, typing etc ((Marathi below)).
 ==
 melyaavari jagaach'e aabhaar maanale mi
 j'aau dile malaa he upakaar maanale mi.
 kevhaach' saantvanaanchi keli na mi apekshaa
 aapulyaach' aasavaannaa naadaar maanale mi.
 aayushsha sampataanaa itkich' khanta hoti
 kaahi bhikaarad'yaannaa dildaar maanale mi.
  
 -- Suresh Bhat (gazal kavi) (1932-2003)
 ==
 devanaagari (jyaane, kityeka, chinha) = dhvaninusaar
 roman (jaane, kittek, chin + nha = chinnha)... roman
 lipit ( j, j' ) 2 chinnhe... devanaagarit 1 chinnha = ( j ).
 ==
  shahar susthitit paahije... keval' nagarpaalikech'e he
 kaam naahi... naagarik samanjas asaaylaa paahijet.
 ==

 rastyaanvar dhaarmik utsavaanch'e mand'ap ubhaarle
 j'aataat... rastyaanvar raajakiya sabhaa bhartaat... he
 bekaaydeshir. -- t'haan'e jillhaa kort' aadesh (Oct 07).
 ==
 taatpurtyaa mand'apaas kaahi khaamb laagtaat... te
 ubhaarn'yaas rastyaat khad'd'e kele j'aataat... vel'evar
  durusti keli j'aat naahi... mag kittek apaghaat hotaat.
 ==
  pun'e mahaapaalikene dar khad'd'yaas ru. 500 dand'a
 2007 gan'eshotsavaavel'i jaahir kelaa... parantu uchit
 purvasuchanaa navhti... mhan'un kaarvaai sthagit keli.
 ==
 mumbai mahaapaalikene kaahi maarshal nemle... te 

 bekaaydaa kach'raa t'aakn'aaryaas kamaal ru. 20000
 dand'a kartaat... bharpur vasuli hote (baatmi Nov 07).
 ==

 lekhakiya Email-id (See Website) Contactlist madhe
 nondaa... mhan'je Inbox madhe lekhakiya E-mail yeil.
 =======================================
  
  
      
---------------------------------
 5, 50, 500, 5000 - Store N number of mails in your inbox. Click here.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/vyakaran/attachments/20080201/68259124/attachment.html>


More information about the Vyakaran mailing list