Marathi September 2008

Madhukar N. Gogate mngogate1932 at YAHOO.COM
Mon Sep 1 09:53:54 UTC 2008


VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors: Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
     John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details: Send email to listserv at listserv.syr.edu and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to listserv at listserv.syr.edu and say:
     SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
     (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: http://listserv.syr.edu


========================================
Marathi Sept 2008 month's trial in Roman script (lipi) on 
devices for English, if usual lipi is absent. Linear Roman
suits typing, data-sorting, translation, internet, email etc.
Try and adjust method here, for other languages in India.
See (www.mngogate.com)  for author's email-id, articles 
M12 symbols 2 scripts   (www.mngogate.com/m12.pdf).   
M21 samples 2 scripts   (www.mngogate.com/m21.pdf). 
Hints E15 (www.mngogate.com/e15.htm).  Details E03. 
Ensure Marathi spellings are logical, and near-phonetic.  
Tips a(a-american) aa(a-art) v(w-win) d(th-they) d' (d-do).  
i = ee.  u = oo.  Name (Seema) ok, use (simaa) = Limit. 
Apo ' near letter in html.  (...) sentences separator. Use 
(a-z), but A-Z start names, original English words.  Use 
(preshar kukar, mot'ar) in Marathi. But temporarily also
allow (Pressure Cooker, Motor) Circulate. Got this mail
direct from author? Reply Unsubscribe if not interested.
= (M1) = 
ravi aalaa laavuni turaa, nighaali jindagi bharabharaa.  
paanaapaanaat naach'e haa vaaraa, 
bhup raagaachaa chhed'it taaraa. 
-- Annabhau Sathe (1920-69) kavitaa bhaag.  
= (M2) = 
(ch', ch) aahet..  (tyaachyaa saahitya vaakya) yaa aivaji
(tyaachaa saahittya vaakkya) ase dhvaninusaar lihaave.
= (M3) = 
pun'e yethil mahaaraasht'ra saahittya parishadech'aa mi
aajiv sabhaasad aahe...   10 aogast' 2008 roji zaalelyaa
vaarshik saadhaaran' sabhet dondaa vyaasapit'haavarun
mi kaahi nivedane keli...maahiti adhikaaraach'aa vaapar
karun kon'ihi naagarik   anudaanpraapta  sansthekad'un
maahiti maagvu shakto... (khulaasaa) devanaagarit varil
vaakkye aarambhi  aslelaa  lekhakaach'aa vishesh lekh
(www.loksatta.com) 19 August 2008 pahaa...agodarchi
vaakkye, va shirshak = sampaadakiya samskaar... yaa
lekhaachi (Pdf) Attachment lekhakaakad'e upalabdha.
= (M4) =
vaarshik saahittya sammelan, aan'i  kaahi pramaan'aat
vaarshik saayans kaongres yaanchi preran'aa vidnyaan
sammelanaas mil'aali... (www.mngogate.com/m03.pdf),
(www.mngogate.com/e06.htm) 2 lekh pahaavet... 43 ve
akhil bhaaratiya maraat'hi vidnyaan sammelan- 29 Nov 
te 1 Dec 2008- aanandvan (Baba Amte kaarya parisar).
========================================   Unlimited freedom, unlimited storage. Get it now, on http://help.yahoo.com/l/in/yahoo/mail/yahoomail/tools/tools-08.html/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/vyakaran/attachments/20080901/c1b52373/attachment.html>


More information about the Vyakaran mailing list