Marathi April 2011

Madhukar N. Gogate mngogate1932 at YAHOO.COM
Fri Apr 1 07:15:23 UTC 2011


VYAKARAN: South Asian Languages and Linguistics Net
Editors: Tej K. Bhatia, Syracuse University, New York
     John Peterson, University of Osnabrueck, Germany
Details: Send email to listserv at listserv.syr.edu and say: INFO VYAKARAN
Subscribe:Send email to listserv at listserv.syr.edu and say:
     SUBSCRIBE VYAKARAN FIRST_NAME LAST_NAME
     (Substitute your real name for first_name last_name)
Archives: http://listserv.syr.edu


=========================================== 
Marathi April 2011........ Text in usual Devanagari, optional
Roman (for practice) scripts in Jan Mar, May, Jul, Sep Nov.
Devanagari (unicode) script text in other months. Circulate. 
Topic here > > Use Roman as a standby script for Marathi.
Visit (www.mngogate.com) Marathi M22, English E03 E15.
links (www.mngogate.com/m22.pdf). If needed, press (Ctrl
Alt) while clicking pdf links (www.mngogate.com/e03.htm)  
and (www.mngogate.com/e15.htm).... End of English note.
....................................... 1 ...........................................

इंग्रजी भाषा रोमन लिपीत,  परंतु मराठी भाषा देवनागरी लिपीत
लिहीली जाते. इंग्रजीसाठी देवनागरी देखील वापरता येते. कित्येक
इंग्रजी शब्द मराठीत आले आहेत. उदा. (टेबल, कंपनी, रबर, पेपर).
मराठीसाठी रोमन लिपी वापरता येते.. उदा. मराठी नाव  इंग्रजीत
(कमल kamal)... काही विशिष्ट ध्वनींबाबत  हे जमेलच असे नाही.
उदा.. मराठी ळ हा ध्वनी इंग्रजीत नाही, तरीपण काही कामचलाऊ
तरतूद करता येते, उदा (ल la) (ळ l' a).... रोमन मराठीत इंग्रजी
मूळ स्पेलिंग बहुधा रहाणार नाही.. (पहा लेख M22, E15) उदा >
Pressure Cooker प्रेशर कुकर (रोमन मराठीत preshar kukar).
रोमन मराठी  काही नमुने > सरकार (उच्चार = सर्कार्‌ ) sarkaar.
ह्रस्वदीर्घभेद नको. आज देखील हिंदी = hindi (hindee असे नाही)
कवी, कविता = (kavee, kavitaa)  ऐवजी = (kavi, kavitaa) घ्या.
रोमनमध्ये च, ज, झ दुहेरी ध्वनींसाठी चिन्हे आहेत, ऋ ष नकोत.
अन्य लिपी स्वीकार > परंपरागत अडचणी घालवण्याची एक संधी.
....................................... 2 ........................................
बहुभाषिक भारतभर औद्योगिक सेवा व उत्पादने जातात.. त्यातील
लेबले, कंपन्यांची लाभांशपत्रे वगैरे  इंग्रजीत. उच्च शिक्षण इंग्रजीत. 
फोनबुके, थिएटररांगा यात इंग्रजी a-z अक्षरक्रम. जागतिक व्यापार,
अतिवेगाने  वाढणारे  विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाढती स्पर्धा  व महागाई,
इत्यादी लक्षात घ्यावे.... सुशिक्षितांनी  इंग्रजी नीट शिकणे इष्ट आहे.
नवीन शोधांची माहिती, चर्चा, यांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर  परिसंवाद,
नियतकालिके, वेबसाईट लागतात... ती सहसा इंग्रजीतच असतात.
महाराष्ट्रातील एनसीएल, आयुका वगैरे इंग्रजीतच संशोधन करतात.
........................................ 3 ......................................

लेख M22 वाक्य नमुने > रोमन मजकूरास काही प्रमाणात जास्त 
जागा व कागद लागतात. उदा > [नंतर पहावे] [nantar pahaave]. 
माहिती विस्फोट शोधण्यास एकस्तरी रोमन सोयीची. जोडाक्षरेयुक्त
त्रिस्तरी देवनागरी फोनबुके अपेशी.... सर्व लिपीत गुणदोष आहेत.
यूनिकोडमुळे देवनागरी इंटरनेटवर येत आहे.. तिचे स्वागत आहे.
देवनागरी उपलब्ध वा माहीत नाही असेही संभवते.. योग्य संकेत
करून, पर्यायी रोमन लिपी  मराठीसाठी मान्य करावी.. इंग्रजीमुळे
a--z आधारित यंत्रे सर्वत्र जातात.. त्यांचा लाभ मराठीलाही होईल. 
=========================================
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/vyakaran/attachments/20110401/984eff42/attachment.html>


More information about the Vyakaran mailing list