[lg policy] EXTENDED (7/7/17): Call for papers, 'UK Language Policy after Brexit 2017: The influence of devolution', 21 Sept 2017, Aberystwyth // Cais am bapurau, 'Polisiau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli', 21 Medi 2017, Aberystwyth

Dave Sayers dave.sayers at cantab.net
Mon Jun 26 05:40:12 EDT 2017


/UK Language Policy after Brexit 2017: The influence of devolution/
21 September 2017, Aberystwyth University
https://sites.google.com/view/uklpab/2017
	/Polisiau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli/
21 Medi 2017, Prifysgol Aberystwyth
https://sites.google.com/view/uklpab/2017

Call for papers

(Abstract deadline: *Friday 7 Ju**ly **2017*)

Following on from the inaugural UKLPAB conference in 2016, the theme of this year’s 
meeting will be devolution and the extent of policy variation post-Brexit. What will 
be the significance of Brexit for language policies adopted by UK nations?

Potential themes could include:

 * Will Brexit be significant for strategies and policies adopted by UK nations to
  promote minority languages and signed languages?
 * Given that education is devolved, how might the teaching of modern foreign
  languages be approached differently across the UK?
 * How might overarching macro-economic changes brought about by Brexit influence
  language policies, including those of broadcasters and health bodies?

Moreover, we hope to include all researchers interested in UK language policy, to 
consider the impact of Brexit on the field.

UKLPAB took place last year in England, and this year will take place in Wales. In 
addition to our call for papers, we invite applications to host next year’s UKLPAB in 
another of the UK nations.

The event is free. Lunch and refreshments will be provided.

	

Cais am bapurau

(Dyddiad cau: *Dydd Gwener 7 Gorffennaf, 2017*)

Yn dilyn cynhadledd gyntaf UKPLAB yn 2016, thema cyfarfod eleni fydd datganoli a 
graddau amrywiadau polisi wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Beth fydd arwyddocâd 
Brexit i bolisiau iaith cenhedloedd y DU?

Ymysg y themau i’w hymchwilio mae’r canlynol:

 * A fydd Brexit yn cael effaith arwyddocaol ar strategaethau a pholisiau
  cenhedloedd y DU i hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol?
 * Gan fod addysg wedi ei ddatganoli, allai addysgu ieithoedd tramor modern gael ei
  ystyried mewn ffyrdd wahanol ar draws y DU?
 * Beth yw’r posibiliadau o ran dylanwad newidiadau macro-economaidd eang yn sgil
  Brexit ar bolisiau iaith, yn cynnwys polisiau cyrff cyhoeddus ar lefelau gwahanol
  o lywodraeth, cyrff iechyd a darlledwyr?

O fewn y rhychwant eang hwn, gobeithiwn gynnwys ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn 
polisiau iaith o fewn y DU i ystyried effaith Brexit ar y maes.

Cynhaliwyd UKLPAB y llynedd yn Lloegr gan gael ei gynnal yn Aberystwyth eleni. Yn 
ychwanegol at y cais am bapurau, rydym yn gwahodd ceisiadau i fod yn lleoliad ar 
gyfer UKLPAB mewn rhan arall o’r DU flwyddyn nesaf.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Darperir lluniaeth am ddim yn y digwyddiad hwn.Thanks / Diolch,
Dave

--
Dr. Dave Sayers, ORCID no. 0000-0003-1124-7132
Senior Lecturer, Dept Humanities, Sheffield Hallam University | www.shu.ac.uk
Honorary Research Fellow, Cardiff University & WISERD | www.wiserd.ac.uk
dave.sayers at cantab.net | http://shu.academia.edu/DaveSayers

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/lgpolicy-list/attachments/20170626/40bf320f/attachment.html>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
This message came to you by way of the lgpolicy-list mailing list
lgpolicy-list at groups.sas.upenn.edu
To manage your subscription unsubscribe, or arrange digest format: https://groups.sas.upenn.edu/mailman/listinfo/lgpolicy-list


More information about the Lgpolicy-list mailing list