nieuwsbrief Koning Boudewijnstichting

Valerie Sutton Sutton at SIGNWRITING.ORG
Tue Jun 4 16:20:28 UTC 2002


SignWriting List
June 4, 2002

To Sabine Deboosere from Belgium .....Thank you for your email below
in Dutch or Flemish. You have my full permission to use the two
photos you showed me....I am sorry I cannot read Dutch, but I will
get a dictionary and try to get the general idea of what you wrote in
your email... Can you write again in English to explain it to me? I
believe you want permission to print, and you are welcome to do
that....I hope you will send us a copy of your publications! Many
thanks -

Valerie Sutton
Sutton at SignWriting.org

---------------------------


Dear SignWriting List:
I received this message yesterday from Belgium (see below). I believe
it is written in Flemish, which is a form of Dutch. Unfortunately,
the Alta Vista Translation Service does not include Flemish or Dutch
in their service. I therefore cannot translate it. But it is a little
like Danish....I believe a reporter wants permission to use two
photos... Am I right? If there is anyone on this List who knows Dutch
and can help me, I would be grateful!


From: DEBOOSERE Sabine <DEBOOSERE.S at Kbs-frb.be>
To: "'DAC at SignWriting.org'" <DAC at SignWriting.org>
Subject: nieuwsbrief Koning Boudewijnstichting
Date: Mon, 3 Jun 2002 16:10:07 +0200

Geachte,

In de nieuwsbrief van de Koning Boudewijnstichting (een onafhankelijke
stichting van openbaar nut) zouden we onderstaande foto's willen afdrukken.
De foto's zouden worden afgedrukt op de binnenbladzijden (formaat 6x7 cm,
bichroom). Onze nieuwsbrief heeft een oplage van zo'n 50.000 exemplaren.

Graag zou ik van u:
- een goedkeuring ontvangen om beide foto's af te drukken
- beide foto's ontvangen in een formaat jpg, 300 dpi
- informatie over het productierecht en/of auteursrecht dat u ervoor vraagt
- naam en adres van de fotograaf van beide foto's (naam wordt vermeld op
laatste pagina van onze nieuwsbrief; de fotograaf krijgt een exemplaar
toegestuurd)

En dit alles tegen woensdag 5 juni (met excuses voor de korte timing).

Hopelijk kan u dit gerealiseerd krijgen in die korte tijdspanne. Ik zou u er
zeer dankbaar voor zijn.

Hoogachtend,

Sabine Deboosere
Projectverantwoordelijke

Sabine Deboosere
Koning Boudewijnstichting / Fondation Roi Baudouin
Rue Brederodestraat 21
1000 Brussel / Bruxelles
+32-2-549 02 41
Fax: +32-2-500 54 41
deboosere.s at kbs-frb.be
Have a look at our new website: www.kbs-frb.be
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: beeckman.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5369 bytes
Desc: not available
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/sw-l/attachments/20020604/e0221e25/attachment.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: beeckman2.jpg
Type: image/jpeg
Size: 15754 bytes
Desc: not available
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/sw-l/attachments/20020604/e0221e25/attachment-0001.jpg>


More information about the Sw-l mailing list