CfP: Language of Fourth Republic, July 2008, Krakow

Maciej Czerwinski maciek.czerwinski at POCZTA.FM
Thu Jan 3 13:17:32 UTC 2008


Dear list members, 

There is a conference on Language of Fourth Republic (Język IV Rzeczpospolitej) that takes place in Krakow at Jagiellonian University, July 10-12 2008. 

Registation is via web-site: http://www.filg.uj.edu.pl/czwartaRP/, deadline: February 29, 2008. 

There is a short decription in Polish below. 

Best,
Maciej Czerwiński
Institute of Slavic Philology 
Jagiellonian University  Kategoria "IV RP" stała się w języku polskiej debaty publicznej pojęciem kluczowym, zarówno pośród jej apologetów, jak i jej przeciwników. Zdynamizowała ona język polskiej polityki, wprowadzając doń szereg nowych strategii językowo-komunikacyjnych lub aktualizując już istniejące. Czy IV RP rzeczywiście istnieje, to kwestia dyskusyjna, niewątpliwie jednak powstał język, czy raczej różne języki, które mają służyć afirmacji i popularyzacji tej koncepcji. Ukształtowały się także języki, które ideę tę próbują zanegować lub zdyskredytować, oskarżając przy tym jej zwolenników o brutalizację dyskursu i używanie języka analogicznego do totalitarnej nowomowy. W związku z tym rodzi się szereg wątpliwości i pytań: czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, zmienił się język polskiej polityki po 2004 roku? Jakie mogą być konsekwencje tych zmian - socjologiczne, psychologiczne, językowe? Czy rzeczywiście mamy dzisiaj w Polsce do czynienia z powrotem nowomowy i zagrożeniem dla demokracji i pluralizmu? Czy możemy się przed tym ewentualnym zagrożeniem bronić? Jak mówi się dzisiaj o wartościach i jak piętnuje się przeciwników? I wreszcie - jak obywatel może weryfikować prawdziwość wypowiedzi polityków, którzy nawzajem zarzucają sobie kłamstwa? 

Uważamy, że nadszedł dobry moment, żeby kontynuować podjęte przed laty przez profesora Michała Głowińskiego przedsięwzięcie dokumentacji i badania języka bieżącej debaty publicznej, jej strategii retorycznych i komunikacyjnych, repertuaru symboli i odniesień, oraz aktualizacji i projekcji. Konferencja, z założenia apolityczna, ma służyć wymianie obserwacji i analiz poczynionych przez naukowców różnych dyscyplin zajmujących się językiem i komunikacją w kontekście kulturowym i społeczno-politycznym. 


Sugerowana problematyka: 
 a.. Ideologie i ich dyskursy 
 b.. Intertekstualność - odniesienia i aktualizacje 
 c.. Język a symbolika kolektywna 
 d.. Możliwości i metody weryfikacji wiarygodności wypowiedzi publicznych 
 e.. Język i przestrzeń semiotyczna 
 f.. Językowy obraz świata 
 g.. Kategoria "obcości" w języku 
 h.. Projektotwórcza rola języka 
 i.. Retoryczny wymiar komunikacji 
 j.. Wartości w języku, język wartości
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.linguistlist.org/pipermail/critics-l/attachments/20080103/89269a81/attachment.html>


More information about the Critics-l mailing list