Information Technology in the Finno-Ugric Way

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Oct 21 08:45:03 UTC 2003


Dear All,

forwarded from the URAL-LISTA list (below, in Estonian), with usual
apologies, the announcement of a seminar planned to take place in Estonia in
February 2004 (?). (Note that the invitation explicitly mentions experts in
Saamiland and Russia; I have taken the liberty to extend the invitation to
the worldwide Finno-Ugrist community.) The homepage of the seminar (in
Estonian, English and Russian) can be found at http://www.ugri.info/; there
is also a questionnaire for prospective participants (in the same three
languages) at http://www.ugri.info/kysitlus/ .

The same thematics will be continued at the International Finno-Ugrists'
Congress in Yoshkar-Ola, August 2005, where yours truly has been nominated
to lead a round-table discussion on the questions of computerisation. If you
are interested in participating, please feel free to contact me.

Best,
Johanna
--
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Universitätscampus, Spitalg. 2-4 Hof 7, A-1090 Wien
Tel. +43 1 4277 43009 | Fax +43 1 4277 9430
johanna.laakso at univie.ac.at | http://mailbox.univie.ac.at/Johanna.Laakso/
"Äiti on ammatiltaan töissä yliopistossa ja lukee sähköpostia." -- Helka 6
v.

----------

----- Original Message -----
From: "Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus" <suri at suri.ee>
Sent: Monday, October 20, 2003 2:24 PM

>
> Lugupeetud,
>
> Pöödun Teie poole ettepanekuga kaasa aidata seminari "Soome-ugri maailm
> Internetis" korraldamisel.
> Seminari täielikuks õnnestumiseks vajame osalejateks õigeid inimesi, keda
> ainult interneti-teel leida pole võimalik.
> Siit tuleneb ka meie palve Teile: palun edastage infot seminari kohta oma
> tuttavatele soome-ugri spetsialistidele nii Saami-kui Venemaal. Palume
> osutada tähelepanu küsimustikule, mille andmete analüüsist lähtuvalt
> ehitatakse üles edaspidine seminari kava. Seminari tekstid on võrgus
eesti,
> inglise ja vene keeles: http://www.ugri.info/; küsimustik samuti kolmes
> keeles: http://www.ugri.info/kysitlus/
>
> ...
>
> Soome-ugri maailm Internetis
>
> SEMINAR
>
> Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus koostöös Jaan Tõnissoni Instituudi ja Eesti
> Keele Instituudiga korraldab veebruaris seminari 'Soome-ugri rahvaste
maailm
> internetis'.
>
> Eesmärgiks on kaardistada soomeugrilaste praegusi võimalusi ja vajadusi
> emakeelse Interneti arendamisel, jagada teadmisi vabavara rakendamise
> võimalustest. Seminari praktiliseks väljundiks on innustada soome-ugri
> väikerahvaid kasutama Interneti sisulisi võimalusi oma keele
(maailmavaate)
> alalhoidmiseks ja levitamiseks.
>
> Internetiseminar on jätkuseminariks 1997. aastal SURI poolt korraldatud
> seminarile Internet soome-ugri inforuumis, vt http://www.suri.ee/sem/.
>
> Osavõtjaid ootame 50-70 inimese ringis Venemaalt, Saamimaalt, Lätist,
> Eestist ja mujalt. Teretulnud on kõik koostööaltid inimesed, kes antud
> teemaga on kokku puutunud või sellel alal töötavad.
>
> Arutusele tulevad olulised küsimused nagu:
>
>
>     ülevaade soome-ugri rahvaste arvutitehnilistest võimalustest
>
>
>     UNICODE'i kasutamine
>
>
>     vabavara kasutamine (Mozilla, KDE, Opera)
>
>
>     vabavara programmide tõlkimine rahvuskeelde
>
>
>     translitereerimise, latiniseerimise, oma tähestiku küsimused
>
>
>     kaardid (sh põliskeelsed kohanimed) internetis
>
> Soovime kaasata võimalikult palju eesti spetsialiste jagama kogemusi,
andma
> nõu ja leidmaks ideid kõige paremaks lahenduseks.
> Kontaktisikud:
>
> Siiri Ries/Andres Heinapuu,
> Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus,
> tel (0) 6 449 270;
> e-post suri at suri.ee
>
> Sven Leit-Teetlaus
> Jaan Tõnissoni Instituut
> sven at jti.ee
>
> Henri Laupmaa
> Inspiral.Net
> henri at inspiral.ee
>
>

--
ura-list at helsinki.fi - list for Uralic linguistics and related disciplines
to (un)subscribe, send majordomo at helsinki.fi a message:
(un)subscribe ura-list my.own at email.address
Mirror archive: http://listserv.linguistlist.org/archives/ura-list.htmlMore information about the Ura-list mailing list